Najnovšie príspevky

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže o autosedačku Britax (ďalej len „Štatút“)

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „SÚŤAŽ O AUTOSEDAČKU BRITAX" je Marek Babiš - 4 mama & baby, Williama Schiffera 18,  917 01 Trnava, IČO: 37273647

II. Predmet súťaže

Predmetom súťaže je autosedačka BRITAX  

III. Doba trvania súťaže

Súťaž trvá do 15.01.2024

IV. Ako sa zapojiť do súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každý kto má záujem prostredníctvom Instagramu:   4mamaandbaby